הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרכיבי מבנה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

חלקים של הטקסט, שמארגנים רעיונות סביב עיקרון לוגי (הגיוני) מסוים.

דוגמות לרכיבי מבנה: תופעה, סיבה, תוצאה, בעיה, פתרון, טענה, נימוק, מסקנה, דוגמה, המלצה, שאלה.
למשל, חלק המבנה "סיבה" מארגן את הרעיונות שמסבירים מה גרם למשהו לקרות או להתקיים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: רכיבי מבנה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית