הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרֵטוֹרִיקָה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

אומנות הנאום והשכנוע. כלל האמצעים הלשוניים שדוברים משתמשים בהם בעל פה או בכתב על מנת לשכנע את הנמענים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: רֵטוֹרִיקָה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית