הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתראשי תיבות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

צורת גזירה הנוצרת על-ידי צירוף של כמה מילים (בסיסים). מכל מילה נלקחות האותיות הראשונות. צורת גזירה זו שייכת לגזירה הקווית.

דוגמות:

תנ"ך – תורה נביאים כתובים

אחה"צ – אחר הצהריים


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: ראשי תיבות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית