הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקשר לוגי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה, תחביר.

יחס בין חלקי הטקסט השונים (בין משפטים ובין פסקות), המבוסס על ההיגיון. בטקסט עיוני (טקסט מידע, טקסט שכנוע) הקשרים בין חלקי הטקסט הם לוגיים.

קיימים סוגים שונים של קשרים לוגיים: הוספה, פירוט, יחסי ניגוד, סיבה ותוצאה, השוואה, תנאי וכדומה.

לעתים קרובות, מילות הקישור מציינות את הקשר הלוגי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: קשר לוגי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית