הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקריאה מרפרפת
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

דרך קריאה (אסטרטגיית קריאה), שקוראים בה ברפרוף את הטקסט כדי להתרשם ממנו התרשמות ראשונית. בקריאה מרפרפת קוראים את הכותרת, פתיחה, סיום, מתבוננים בתצלומים או איורים, ומקבלים מהם רמזים על תוכן הטקסט.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: קריאה מרפרפת
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית