הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקישוריות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

רצף הטקסט; הקשר בין חלקי הטקסט השונים.

אמצעי הקישור הם מילות הקישור, מאזכרים, חזרות, והם יוצרים קישוריות בטקסט.

הקישוריות והלכידות הן שתי תכונות הכרחיות לטקסט טוב.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: קישוריות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית