הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקוֹנוֹטַצְיָה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

המטען הרגשי שמתלווה למילה. יש קונוטציה חיובית ויש קונוטציה שלילית.

דוגמות:

למילים: אשם, קורבן, גניבה – יש קונוטציה שלילית, לא נעימה.

למילים: אור, שמחה, יום הולדת – יש קונוטציה חיובית.

למילים: שולחן, דיבור, נייר – אין קונוטציה מיוחדת.

ראו גם: מילים טעונות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: קוֹנוֹטַצְיָה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית