הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצירוף פועלי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

פועל וכל המילים במשפט שמשלימות אותו (כל משלימי הפועל – המושאים והתיאורים); צירוף מילים תחבירי שהגרעין שלו הוא פועל.

דוגמה:

שליח מיוחד של הצבא האתונאי יצא ממרתון לאתונה לבשר על הניצחון.

בעבר החוקר עסק בכלי חרס.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: צירוף פועלי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית