הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתציטוט
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

הבאה דברים בצורה מדויקת מתוך טקסט כתוב או מתוך דברים שאמר מישהו. לרוב מציינים ציטוט במירכאות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: ציטוט
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית