הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצוּרָן גְּזִירָה
מחברת: שרה ליפקין


שייך למערכת הצורות.

צורן היוצר מילה חדשה, ערך מילוני חדש. בניגוד לצורן הגזירה, צורן הנטייה יוצר נטיות של אותה מילה.

דוגמות:

צורן הגזירה – סַאי (מוספית גזירה) יוצר מילה חדשה: חַשְׁמַל + סַאי = חַשְׁמַלַּאי.
צורן הגזירה וֹן – יוצר מילה חדשה: שָׁעָה + וֹן = שָׁעוֹן, מִלָּה + וֹן = מִלּוֹן.

שורש, משקל ובניין הם תמיד צורני גזירה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: צוּרָן גְּזִירָה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית