הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפרט וכלל
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

יסוד מארגן של טקסט. קשר לוגי שבו מובאים קודם הפרטים (דוגמות, חלקים, מקרים, הסברים), ולאחר מכן ההכללה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: פרט וכלל
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית