הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפעולות הדיבור
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

פעולות היוצרות את התקשורת. פעולות שתפקידן: מסירת מידע, בקשה, קביעה, הצעה, הבעת עמדה, התנצלות, השתקה.

דוגמה:

המשפט "פתחי את הדלת" מייצג פעולת בקשה.

המשפט "אולי נלך לתערוכה?" – מייצג פעולה הצעה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: פעולות הדיבור
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית