הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפִּסְקָה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

יחידת טקסט המורכבת מכמה משפטים הדנים בנושא משותף. בכל פסקה יש רק רעיון מרכזי אחד, ומשפטים שמרחיבים את הרעיון המרכזי.

את הפסקה נהוג להפריד ברווח מהפסקה הקודמת ומהפסקה הבאה. יש הנוהגים להתחיל פסקה חדשה בהכנסת השורה הראשונה מעט פנימה (הֲזָחָה).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: פִּסְקָה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית