הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפסיק (,)
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סימן פיסוק המציין חלוקה בתוך המשפט.

באופן עקרוני יש להפריד משפטים זה מזה בפיסוק, לכן בין האיברים במשפט המאוחה יש לסמן פסיק.

דוגמה: נעשה גשום, אבל בכל זאת נצא לריצה קלה.

במשפט מורכב בסוף פסוקית יש לשים פסיק.

דוגמה: כשנחתום על ההסכם, הם יתחילו לבנות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: פסיק (,)
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית