הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפסוקית
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סוג של משפט בתוך המשפט המורכב. המשפט המשועבד נקרא פסוקית. לפסוקית יש תפקיד תחבירי בתוך המשפט היסודי.

כשנחתום על ההסכם, הם יתחילו לבנות.
       פסוקית


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: פסוקית
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית