הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפנייה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

חלק במשפט שאינו מתקשר לשאר חלקי המשפט. הפנייה היא אל הנמען שהדברים במשפט פונים אליו.

דוגמות:

שחר, מדוע איחרת?

ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, נתחיל בשיחה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: פנייה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית