הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפיתוח וכתיבה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

שלב בתהליך הכתיבה, ובו הופכים את ראשי הפרקים למשפטים שלמים ורצופים.

הכתיבה היא פעולה שיש בה תהליך ולעתים אף תהליך ממושך.

נהוג למנות כמה שלבים בתהליך הכתיבה:

1. העלאת רעיונות

2. תכנון וארגון הרעיונות

3. פיתוח הרעיונות וכתיבתם

4. משוב ועריכה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: פיתוח וכתיבה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית