הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמסמכי החזון של החברה הערבית בישראל
מחברת: מיכל ברק


 ארבעה מסמכים שחוברו על ידי ארגוני חברה אזרחית ערבים בישראל.

מסמכי החזון הם ניסיון לעצב ולנסח את זהותה, מעמדה ודרישותיה הקולקטיביות של החברה הערבית בישראל. ארבעת מסמכי החזון הם:

• החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל - פורסם בדצמבר 2006 מטעם הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל.

• חוקה שוויונית לכול - פורסמה בנובמבר 2006 מטעם מרכז מוֹסַאוַוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל.

• החוקה הדמוקרטית - פורסמה במארס 2007 מטעם עַדַאלַה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל.

• אמנת חיפה - פורסמה במאי 2007 מטעם מַדַא אל-כרמל - המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי בחיפה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מסמכי החזון של החברה הערבית בישראל
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית