הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפּוֹעַל
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

מילים, כגון: נסעו, התרחב, יוצאת, ירגישו. הפעלים מייצגים פעולות, אירועים ומצבים. את הפועל ניתן לזהות על ידי כך שאפשר להטות אותו בזמנים השונים (התרחב, מתרחב, יתרחב).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: פּוֹעַל
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית