הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתערך מילוני
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון, מערכת הצורות.

1. המילה (או צירוף המילים) במילון, בתוספת כל המידע המובא עליהן.
2. צורת היסוד של המילה, המילה ללא הנטיות שלה. (ראו: צורת יסוד)


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: ערך מילוני
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית