הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעוצמת קול
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל-פה.

קול בעוצמה חזקה או חלשה, התאמת עוצמת הקול לתוכן ולקהל.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: עוצמת קול
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית