הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנטייה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

יצירת נטיות שונות של מילה אחת על ידי הוספת צורני נטייה, כגון: מוספית רבים, נקבה, כינויי שייכות לשם העצם ( תלמיד - תלמידה, תלמידים, תלמידיך), או בפועל - נטייה בזמנים ובגופים השונים (למד - למדתי, נלמד, לומדים). בניגוד למוספיות הגזירה, מוספיות בנטייה אינן יוצרות מילים חדשות (ערך מילוני חדש).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: נטייה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית