הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסתמיות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

ראו: נושא סתמי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: סתמיות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית