הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסְמִיכוּת
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

צירוף של שני שמות עצם (ללא חציצה של מילת יחס).

דוגמות:

יומן כיתה

משטרת התנועה

חודשי החורף

שם העצם הראשון בצירוף הסמיכות נקרא נסמך, והשני – סומך.

הנסמך הוא גרעין בצירוף הסמיכות, והנסמך הוא משלים (לוואי).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: סְמִיכוּת
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית