הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסימני פיסוק
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סימני הפיסוק הם חלק מסימני הכתב. סימני הפיסוק רומזים על מבנה המשפט (סוף משפט, ציטוט), וגם על האינטונציה (הַהַנְגָּנָה) של המשפט: בשאלה, בתקיפות, בשקט וכדומה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: סימני פיסוק
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית