הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסימן קריאה (!)
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סימן פיסוק בסוף משפט המביע תוקפנות או התרגשות, וכן אחרי מילות קריאה.

דוגמות:

התמונות בכתבה היו מזעזעות!

די! צא מהחדר!


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: סימן קריאה (!)
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית