הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסיבה ותוצאה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

מבנה לוגי בטקסט. כאשר טקסט מתאר סיבות ותוצאות (או סיבות ומטרה) של תופעה או אירוע, הטקסט מאורגן בקשר לוגי של סיבה ותוצאה.

יש גם קשר לוגי של סיבה ותוצאה בין משפטים. בקשר זה מסבירים את הסיבות לעניין מסוים (או את התוצאות של עניין זה). בציון סיבה/תוצאה משתמשים במילות קישור כמו: משום ש.., בגלל.., מפני ש..., בעקבות זאת...


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: סיבה ותוצאה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית