הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסוגריים
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סימן פיסוק. הסוגריים מסמנים עניין צדדי, חלק שאינו הכרחי להבנת המשפט.

תפקידי הסוגריים:

1. הערת אגב, הסגר: התקלות שקרו (למרות שיתוף הפעולה) לא עיכבו.

2. הסבר, פירוש, הוספת מידע: התִנְגֹדֶת (יכולת הגוף להתנגד למחלות)...

3. פירוט, הדגמה, הבהרה: התקלות (מחלת השחקן, הפריצה לתיאטרון) לא עיכבו.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: סוגריים
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית