הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסוּגָה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

סוג טקסט, זָ'אנֵר. נהוג לחלק את הטקסטים השונים למספר סוגות עיקריות, כגון: טקסט מידע, טקסט שכנוע, טקסט מפעיל, טקסט ספרותי, לכל סוגה יש מטרות ומאפיינים משותפים. כל סוגה כוללת קבוצה של טקסטים, שיש להם מטרה דומה ומאפיינים דומים מבחינת המבנה ומבחינת הלשון.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: סוּגָה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית