הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסביל
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר, מערכת הצורות.

ההיפך מ-פָּעִיל. משמעות המובעת על-ידי בנייני הפועל. המשמעות הסבילה מובעת בבניינים פוּעל, הוּפעל וחלק מנפעל.

דוגמות: טוּפל, הוּשבת, נשכח.

משפט שהנשוא שלו הוא פועל סביל, הוא משפט סביל.

דוגמה: העניין טופל ביעילות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: סביל
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית