הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנרדפות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

מילים שהמשמעות שלהן דומה מאוד או זהה.

דוגמות למילים נרדפות: פנים/פרצוף, שטיח/מרבד, צעד/פסע.

בדרך כלל, בין מילים נרדפות יש הבדל במשלב או במטען הרגשי.

ראו גם: בידול במשמעות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: נרדפות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית