הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנשוא
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

הפועל במשפט. במשפט ללא פועל – זהו הדבר שנאמר על הנושא.

דוגמות:

               נשוא
הלקוחות חיפשו פרטים באינטרנט.

              נשוא
המבחן קל ביותר.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: נשוא
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית