הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנקודָתיים (:)
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סימן פיסוק המציין ציטוט או פירוט.

תפקידי הנקודתיים:

א. לפני ציטוט או דיבור ישיר. הדיבור הישיר מסומן במירכאות.

דוגמה: הפועלים הצהירו: "נלך עד הסוף".

ב. אחרי המילים: למשל, כגון, לדוגמה, כלומר, אם יש פירוט אחריהן.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: נקודָתיים (:)
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית