הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנקודה (.)
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סימן פיסוק המציין סוף משפט.

דוגמה: מחר יגיע החורף.

בסוף משפט חיווי יש לשים נקודה.

בסוף מבעים שאינם משפטים (כמו כותרות) אין מסמנים נקודה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: נקודה (.)
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית