הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנסמך
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר, מערכת הצורות.

שם העצם הראשון בצירוף הסמיכות. שם העצם השני נקרא סומך.

דוגמות: יומן כיתה, משטרת התנועה, חודשי החורף.

בצירוף הסמיכות הנסמך הוא הגרעין, והסומך הוא המשלים (הלוואי).


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: נסמך
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית