הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתניבון
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

מילון של ניבים או פתגמים.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: ניבון
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית