הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתניב
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: אוצר מילים ומילון.

צירוף קבוע של מילים, צירוף כבול; ביטוי, מטבע לשון. לעיתים קרובות מקור הניבים הוא מן המקורות (תנ"ך, לשון, חז"ל).

דוגמות לניבים: שינס מותניו, נתן דריסת רגל ל..., ירד לטמיון, נתן דעתו על..., איש אשכולות, יצאו לו מוניטין, סלע המחלוקת.

גם בסלנג יש ניבים: ירד מהפסים, דפק לו ברז.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: ניב
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית