הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנושא נדון
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

הרעיון העיקרי של כל הטקסט. בטקסט עיוני יש נושא מרכזי שהטקסט דן בו. את הנושא הנדון של כל הטקסט אפשר למצוא על ידי איתור הנושא הנדון בכל פסקה ופסקה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: נושא נדון
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית