הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנושא סתמי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סוג של נושא במשפט. נושא שאינו מפורש, אלא הכוונה לכולם או למישהו.

דוגמות:

הולכים הביתה!

כָּתבו עליו בעיתון.

הוחלט על הקמת הממשלה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: נושא סתמי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית