הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנוכחות מוען
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

כאשר המוענים רוצים לתת תחושה של קרבה, של סיפור אישי, הם מערבים ביטויים בגוף 1 (אני, אנחנו, כתבתי, תשובתי, לפנות אלינו). ביטויים אלה משמשים את הכותבים כדי ליצור הזדהות של הקוראים עם דברי הכותבים, וליצור שיתוף שלהם.

דוגמות:

אני קוראת לציבור לקחת חלק...

בעת שהותי בחו"ל...

בעבר לקחנו חלק בפעילות התנדבותית.

אנחנו זקוקים למשאבים רבים כדי...


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: נוכחות מוען
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית