הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנוטריקון
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

ראשי תיבות. מילה שנוצרה מראשי תיבות. דרך תצורה זו שייכת לגזירה הקווית.

דוגמות: תנ"ך, סכו"ם, חפוז.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: נוטריקון
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית