הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנאום
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

דברים שנושאים בעל פה לפני ציבור גדול במטרה לשכנע את המאזינים בעניין מסוים ( לעשות משהו, לבחור במישהו). בדרך כלל, הנאום מכיל כמה וכמה טיעונים. הנאום הוא טקסט שכנוע השייך ללשון הדבורה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: נאום
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית