הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשפט פשוט
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

משפט הבנוי ממשפט יסודי אחד; משפט שיש בו נשוא אחד.

דוגמות למשפטים פשוטים:

הלקוחות חיפשו פרטים באינטרנט.

המבחן קל ביותר.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט פשוט
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית