הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשפט עיקרי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

משפט "יסודי". המשפט העיקרי בתוך המשפט המורכב; המשפט שאין בראשו מילת שעבוד. במשפט מורכב הפסוקית משועבדת למשפט העיקרי.

החלטנו אתמול שניסע לאילת בחופשה.
משפט עיקרי              פסוקית

אם ניסע לאילת בחופשה, נחזור רעננים לביצוע הפרויקט.
        פסוקית                             משפט עיקרי


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט עיקרי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית