הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשפט מחובר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סוג משפט. משפט "מאוחה"; משפט הבנוי משני משפטים (איברים) ומעלה המתחברים בעזרת מילת איחוי.

דוגמה:

שנת הלימודים הסתיימה, ולכן בית הספר התרוקן מפעילות.
        איבר                                      איבר


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט מחובר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית