הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשפט מורכב
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סוג משפט. משפט הבנוי ממשפט יסודי (עיקרי) ומפסוקית משועבדת.

דוגמה:

החלטנו אתמול שניסע לאילת בחופשה

משפט יסודי                  פסוקית

אם ניסע לאילת בחופשה, נחזור רעננים לביצוע הפרויקט.

     פסוקית                                 משפט יסודי


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט מורכב
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית