הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשפט יסודי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

המשפט "העיקרי" בתוך המשפט המורכב; המשפט שאין בראשו מילת שעבוד. במשפט המורכב הפסוקית משועבדת למשפט היסודי.

החלטנו אתמול שניסע לאילת בחופשה.

משפט יסודי


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט יסודי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית