הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשפט ייחוד
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

סוג משפט. משפט המדגיש חלק מסוים בתוכו על-ידי הוצאתו לראש המשפט (חלק ייחוד) ועל-ידי שינויים במבנה המשפט.

דוגמות:

הרהיט הזה – אין בו כל תועלת.

הרצל – חזונו עדיין מדריך אותנו.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט ייחוד
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית