הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשמעות המשקלים
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

המשקל תורם את חלקו למשמעות המילה. במשקלים מסוימים ניתן למצוא קבוצות של שמות שיש להם מכנה משותף במשמעות.

דוגמות:

במשקלים מִקְטָל/מִקְטָלָה יש שמות המביעים מקום (מִטְבָּח, מִדְרָכָה).

במשקלים מַקְטֵל/מַקְטֵלָה יש שמות המביעים כלי או מכשיר (מַדְחֵף, מַחְרֵשָׁה).

ראו גם" בעל מקצוע, מקום, מכשיר, מחלה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: משמעות המשקלים
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית