הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשמעות הבניינים
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

הבניין תורם את חלקו למשמעות הפועל. בבניינים מסוימים ניתן למצוא קבוצות פעלים שיש להם מכנה משותף במשמעות.

דוגמות:

בבניינים פוּעל, הופעל ולעתים גם בנִפעל נמצא את משמעות הסביל.

בבניינים קל, הִפְעִיל, פיעל, נמצא את משמעות הַפָּעִיל.

בבניין הִפְעִיל נמצא קבוצת פעלים המביעים גרימה (הִכְתִּיב, הִרְקִיד).

בבניין התפעל נמצא קבוצת פעלים המביעים חזרה (הִתְקַלֵּח, הִתְלַבֵּשׁ).

ראו גם: פעיל, סביל, גרימה, חזרה, הדדיות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: משמעות הבניינים
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית